Onderzoek naar functiedifferentiatie

Beoordelen

Ruwe gegevensexport: Excel ™ CSV | PDF
Filteren op volledigheid: Filteren op datum van deelname:
Gefilterde antwoorden:

1. Filter in vraag: Middelbare School Opleiding: (meerdere antwoorden mogelijk) » Deze filter wissen (x)

» Alle antwoordfilters wissen (x)

Aantal weergegeven deelnemers: 30 / 2.003 | Aantal antwoorden: 50.782

 

1.

Leeftijd: *

 
 

Aantal deelnemers: 30

- 62

- 53

- 45

- 63

- 43

- 29

- 50

- 58

- 51

- 53

- 32

- 60

- 36

- 39

- 50

- 59

- 58

- 42

- 62

- 60

- 54

- 64

- 60

- 56

- 64

- 58

- 60

- 46

- 62

- 31

 
 
2.

Middelbare School Opleiding: (meerdere antwoorden mogelijk) *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

1 (3.3%): Atheneum

30 (100.0%): Gymnasium Deze filter wissen

4 (13.3%): HAVO

1 (3.3%): MAVO/ VMBO

- (0.0%): anders

10 (33.3%): Ander

Antwoord(en) van het extra veld:

- 1977
- 73
- 1977
- 1997
- 76.78.84
- 1979
- 1995
- 1975
- 1983
- 1972
 
 
3.

Verpleegkundige Basis-opleiding: (meerdere antwoorden mogelijk) *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

- (0.0%): MBO

7 (23.3%): HBO

22 (73.3%): Inservice A

1 (3.3%): Inservice B

1 (3.3%): Inservice Z

14 (46.7%): Ander

Antwoord(en) van het extra veld:

- 1985
- 77, 80, 82
- 1981
- 2002
- 1991
- 1988
- 1999
- 1979
- 1987
- 1981
- 1979
- IC-verpleegkundige
- Professionele bachelor in België
- 1985
 
 
4.

Ben je intramuraal of extramuraal werkzaam *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

22 (73.3%): Intramuraal

8 (26.7%): Extramuraal

 
 
5.

Naam instelling: (als je ZZP-er bent kun je dat invullen)

 
 

Aantal deelnemers: 30

- LUMC

- LUMC

- Meandergroep zuid limburg

- ZGV

- Tergooi

- Diakonessenhuis

- Swz

- SMC/Vlietland

- Kinderthuiszorg

- OLVG-Oost

- CWZ

- Meander MC

- Mumc

- Elkerliek

- Huisartsenpraktijk

- Ambulance IJsselland

- Slingeland ziekenhuis Doetinchem

- ErasmusMC- Sophia

- ZONL

- lumc

- WKZ/UMC

- umcg

- GGD

- Buurtzorg Nederland

- Niet meer werkzaam

- MKA Hollands Midden

- AVL

- UMC+

- LUMC

- Diakonessenhuis Utrecht

 
 
6.

Verpleegkundige vervolgopleidingen + jaar behaald diploma

 
 

Aantal deelnemers: 29

- Intensive Care 1993

- SSSV: diabeteseducatie 2003
Hoge school zuid : kinderoncologie 2007
Specialistische vervolgopleiding kinderverpleegkunde 2000

- IC
Kaderopleiding IMGZ
Revalidatie
Obstetrie&Gynaecologie
Verplegingswetenschap

- Verpleegkundige 1998, anesthesie verpleegkundige 2002

- Kinderverpleegkundige vervolgopleiding, behaald in 2018
High Care Neonatologie, behaald in 2019

- MGZ
Praktijk verpleegkundige

- Kinderaantekening gehaald in 1985

- Specialistische Vervolgopleiding Kinderverpleging 1992
High Care Kinderen 2007

- ICU 2009

- VSS 2013
Oncologie 2016

- Kinderaantekening 1982

- Obstetrie opleiding gevolgd bij Zuyd, 2014

- 2003 Stroke Care
2010 Dialyseverpleegkundige

- MGZ deeltijd, richting AGZ- 1994
Poh, 2004

- 1988 ccu
2000 SOSA

- CCU-opleiding 1995
Dialyse-opleiding 2000

- Specialistische vervolgopleiding Kinderverpleegkunde 2001

- Ok ass. chirurgie 1981
Middenkader management 1988
Dialyse 1996

- operatie-assistent cataract chirurgie dec 2018

- Neonatologie ic 1990 en later herhaald 1995
Jaarlijks alle verplichte scholingen e learnings symposia etc

- Specialisatie O&G 1982
Middenkader opleiding 1989/1990

- bij de NSPOH :
module infectieziekten, module reizigersadvisering, module soa, opleiding inspecteur vergunningverlening.

- Buurtzorg interne “HBO-V” leergang, diploma 2017. Binnen Buurtzorg activiteiten en salaris op niveau 5.

- Ik heb destijds een (destijds niet officiële) opleiding gevolgd voor neurologie/neurochirurgie. Ik ben inmiddels zelf niet meer werkzaam, maar denk nog wel geregeld mee, aangezien mijn echtgenote nog steeds (reeds vanaf 1973) in de zorg werkzaam is.

- Seh verpleegkundige 1995
Ambulanceveroleegkundige 2001
Verpleegjundig centralist 2006

- CCU 1991 ( in Zwitserland )
IC 1992 ( ook in Zwitserland )

- Dialyse en transplantatie verpleegkundige

- Sociotherapie 1989
Recovery 1997

- CCU opleiding 2012
IC opleiding 2014

 
 
7.

Op welke afdeling werk je *

 
 

Aantal deelnemers: 30

- Ok- centrum

- Intensive Care

- Technisch thuiszorg teeam

- Verloskunde&Kraam

- Operatiekamers

- Neonatologie

- Opleiding

- Kinderafdeling

- Kinderthuiszorg

- Intensive Care

- Chirurgie

- Neonatologie

- Verloskunde

- Algemeen Klinisch Laboratorium

- Als poh bij de huisarts

- Ambulance

- Dialyse

- Kinderneurologie- kinderchirurgie

- Ambulante Nacht Zorg

- kort verblijf (chirurgisch)

- IC neonatologie

- Oncologische gynaecologie

- infectieziekten bestrijding

- Buurtzorg Zoetermeer Driemanspolder

- niet meer werkzaam, maar voorheen op neurochirurgie en neurologie

- Meldkamer

- IC

- Dialyse

- OK centrum, verkoever

- Intensive Care

 
 
8.

Zijn er binnen jouw instelling proeftuinen geweest *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

10 (33.3%): ja, ga verder bij vraag 9

20 (66.7%): nee, ga verder bij vraag 13

5 (16.7%): Ander

Antwoord(en) van het extra veld:

- Neuro en Ortho
- Standaard verpleegafdelingen
- ?
- kiinderafdeling
- Oncologie
 
 
9.

Wat zijn jouw ervaringen binnen deze proeftuinen

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

18 (60.0%): Positief

- (0.0%): Negatief

- (0.0%): Beide

12 (40.0%): Weet ik niet

 
 
10.

Kun je vraag 9 toelichten

 
 

Aantal deelnemers: 9

- Heb.met de proeftuinen niet te maken gehad.

- De proeftuin is niet op mijn afdeling geweest

- Niet plaats gevonden op mijn afdeling

- Er is nog weinig over gecommuniceerd

- Ik geloof dat er een proeftuin draaide binnen Erasmusmc. Weet niet welke afdeling

- uit informatie blijkt dat het niet gewerkt heeft, waarom niet weet ik niet

- Zelf geen ervaring mee opgedaan

- Proeftuin was niet op mijn afdeling.
De proeftuin op de kraamafdeling bij ons is voortijdig gestopt, omdat het niet werkte.

- De resultaten van de proeftuinen zijn positief. Zowel verpleegkundigen als regieverpleegkundigen geven aan dat er meer tijd is voor kwaliteit van zorg, meer tijd voor de patient etc.

 
 
11.

Zijn de verslagen m.b.t. de proeftuinen inzichtelijk voor de werknemers

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 11

1 (9.1%): ja

2 (18.2%): nee

8 (72.7%): Weet ik niet

 
 
12.

Was er ruimte voor op- en aanmerkingen door de werknemers en zo ja, wat werd daarmee gedaan

 
 

Aantal deelnemers: 7

- ?

- Geen idee

- Geen idee

- Weet ik niet

- nvt

- Volgens mij was er wel ruimte voor op- en aanmerkingen, maar bij dove oren en oogkleppen heeft dat geen zin.

- Tijdens de proeftuinen was er een intensief traject met alle verpleegkundigen van de betreffende afdelingen. Daarnaast was er ziekenhuisbreed ruimte voor verpleegkundigen om in bijeenkomsten hun mening te geven / informatie op te halen.

Tijdens het huidige implementatietraject wordt actief gezocht naar de mening van zoveel mogelijk verpleegkundigen via bijeenkomsten, via een digitaal platform en via de VAR.

 
 
13.

Is jouw instelling/ ziekenhuis bezig met functiedifferentiatie *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

13 (43.3%): ja

5 (16.7%): nee

6 (20.0%): nog niet, wel van plan

6 (20.0%): weet ik niet

 
 
14.

Zo ja, wordt de term “regieverpleegkundige’ hierbij gebruikt *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

4 (13.3%): ja

17 (56.7%): nee

4 (13.3%): nog niet, wel plannen om deze naam te gebruiken

5 (16.7%): nog wel, maar gaat verdwijnen als er betere naam is

 
 
15.

Zo ja, vindt er onderscheid plaats op basis van initiële opleiding? (MBO/ HBO/ Inservice) *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

14 (46.7%): ja

7 (23.3%): nee

9 (30.0%): Weet ik niet

 
 
16.

Zo niet, hoe dan wel:

 
 

Aantal deelnemers: 13

- Op dit moment nog geen onderscheid.

- ik weet het niet

- In verkenningsfase: er komen eerst rondetafelgesprekken met verpleegkundigen: hoe zien zij het, wat zouden zij willen. Projectgroep gaat ermee aan het werk. V

- Geen onderscheid, iedereen verricht dezelfde werkzaamheden

- Ze zijn bezig met een verdeling tussen poh en pvk. Pvk bestaat nu nog niet, zijn nog bezig met de eisen, maar kans is groot dat mijn vooropleiding niet voldoet waardoor ik weer naar school zal moeten om hetzelfde werk te kunnen blijven doen... Het verhaal van de big-2 dus eigenlijk nog steeds.
Plan komt niet bij de huisartsen vandaan maar als de verzekeringen het gaan eisen, zijn zij machteloos

- nvt

- + op basis van ervaring?

- Een aantal van de nieuw afgestudeerde MBO - en HBOV'ers willen nog wel eens neerkijken op de inservice opgeleiden van eertijds. Ze willen dan vooral voorkomen, dat zij ook de 'mindere' klusjes moeten opknappen, zoals het helpen bij plassen o.i.d. Zelfs bij het aangeven van een po of fles denken ze al gauw dat ze vieze handen krijgen. Ik heb dat ook overigens in mindere mate meegemaakt, de laatste 4 jaar, toen ik zelf helaas met grote regelmaat in het ziekenhuis lag. Ze laten dat soort werk liever over aan in hun ogen minder 'geleerde' mensen. Maar ik vind dat juist dit soort mensen heel wijs is: ze hebben oog voor de patiënt.

- Verpleegkundige /verzorgende /niet verpleegkundige

- Er wordt op dit moment nog enigszins geheimzinnig over gedaan maar wij hebben vanuit het team een gesprek met de desbetreffende manager aangevraagd. De vergadering vindt eind januari 2020 plaats.

- We hebben allemaal een vervolg opleiding

- Maar zij zeggen dst ze competentie en ervaring ook meenemen.

- Of er onderscheid komt op basis van initiele opleiding is nog niet besloten. Het Diakonessenhuis laat verpleegkundigen hierover zelf aan het woord.

 
 
17.

Ben je vóór functiedifferentieatie alleen op basis van MBO/HBO/Inservice? (ofwel initiële opleiding) *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

4 (13.3%): ja

25 (83.3%): nee

1 (3.3%): geen mening

 
 
18.

Ben je een voorstander van functiedifferentiatie? *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

19 (63.3%): ja

10 (33.3%): nee

1 (3.3%): geen mening

 
 
19.

Zo ja, op basis waarvan?

 
 

Aantal deelnemers: 18

- Kennis,kunde,bekwaamheid en ervaring.

- Opleiding en ervaring

- Het heeft geen zin om opleidingen op verschillende niveaus te doen als er geen gebruik van gemaakt wordt. Dan zou er maar een opleiding mieten zijn. Als verpleegkundige alleen maar voor mbo op zijn, zou mensen met havo, VWO het niet aantrekkelijk vinden. Zij willen ook iets op niveau doen. ( Let op.... Alleen naar de toekomst kijken. Niet de huidige mensen takenpakket anders maken)

- Ik denk dat een HBO-opleiding met andere verantwoordelijkheden mag komen dan een MBO-opleiding, en dat de HBO'ers soms meer kennis hebben die anders niet altijd benut wordt.

- Differentiëren op basis van ervaring en nascholing. Het is prima om inservice, mbo en hbo gelijk te laten beginnen, maar geef de hbo-er neve taken en/of extra taken

- Differentiatie op basis van competenties en vervolgopleiding/ eindopleiding

- Opdat iedere verpleegkundige optimaal tot haar/zijn recht komt omdat niet iedereen per se goed is in alles. Ook kan een bepaalde categorie patiënten gebaat zijn bij functiedifferentiatie/een optimale functiemix.
Zoals je in de USA ook verschillende soorten verpleegkundigen hebt, die vreedzaam samenwerken: nurse practitioner, registered nurse, licensed practical nurse en vocational nurse.

- Op basis van opleiding, maar ook op basis van ervaring.

Ik ben voor functiedifferentiatie, maar vind niet dat een net afgestudeerd HBO verpleegkundige zometeen taken mag verrichten die een MBO'er met 12 jaar klinische ervaring ineens niet meer zou mogen obv opleiding.
Er zou iets van een 'generaal pardon' moeten zijn voor huidig werkenden.

- Niveau 2 en 3 meer inzetten in de zorg, gespecialiseerd vpk vaak moeilijk te vinden, minder jong gediolomeerden die de vervolgopleiding willen volgen of uitvallen vroegtijdig. Niet in verpleegkundige basislaag (mbo / hbo) differentiëren.. Ervaring maakt een mbo vaak capabeler dan een pas gediolomeerde hbo er

- Er mag onderscheid gemaakt worden, maar niet alleen op basis van initiële opleiding, maar op basis van bewezen competenties (niet perse papieren competenties)

- Op basis van talent en ervaring!

- Niet op basis van opleiding, maar op basis van kwaliteiten en werkervaring.

- Ook op basis van praktijkervaring en getoonde geschiktheid/ kwaliteiten

- Gevolgde opleidingen en je CV

- Ervaring /specialisaties
Opleidingen op vpk niveau.
Maar ben van mening dat de huidige specialisaties meestal op hbo niveau liggen. Dus iemand moet ook " op kunnen bouwen" en niet per definitie een initiële theoretische hbo opleiding nodig hebben.

- Op basis van kunde en kennis
Op basis van functies die je uitvoert

- En ook van specialisering

- Op basis van verworven competenties.
Dit moet wel een grens en ijkpunt hebben; dit zou bijv. een toets kunnen zijn die HBO-denkniveau toetst. HBO-werkniveau kan een teamleider beoordelen samen met betreffende verpleegkundige aan de hand van de competenties uit het functieprofiel.

 
 
20.

Vind jij functiedifferentiatie nodig op een gespecialiseerde afdeling? *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

9 (30.0%): ja

16 (53.3%): nee

5 (16.7%): geen mening

 
 
21.

Wat is jouw visie t.a.v. functiedifferentiatie binnen jouw afdeling

 
 

Aantal deelnemers: 24

- Op gespecialiseerde afdeling is functiedifferentiatie niet nodig, maar kan wel prettig zijn m.n. in het kader van de ontwikkeling van de afdeling, het team en de behandeling van de patiënt.

- Nvt

- Het gaat om de eigenschappen die een ieder bezit of door ervaring heeft opgedaan. Een MBO verpleegkundige zou ip ook een HBO baan moeten kunnen doen, mits ze over de kwaliteiten bezit. Dit hoeft niet altijd door opleiding bevestigd te zijn.

- Alle functieprofielen zijn integraal noodzakelijk op verloskunde.

- In de zorg Is evaring meer belangrijk dan de opleiding niveau. Jaren ervaring : senior verpleegkundige. Het zijn de mensen waarop je terug kan vallen als je iets wil weten, hulp nodig hebt. Voor de toekomst kan je een nieuwe indeling can taken maken. Wie doet visite met de artsen, medicijnen uitdelen. Misschien wordt dit een technische verpleegkundige.

- De vpkn die de kinderopleiding hebben gevolgd, hebben hun kennis uitgebreid en als de specialisatie de laatste jaren gevolgd is, dan hebben zij ook veel kennis over klinisch redeneren en het beoordelen en schrijven van wetenschappelijke literatuur. Dit zijn wel dingen die de HBO'er in eerste instantie van de MBO'er onderscheidde. Ik denk daarom dat een MBO'er met ambities hierin ook een 'regie-functie' op zich zou kunnen nemen. Maar ik weet niet of dit ook geldt voor de vpk die de specialisatie al 30 jaar terug hebben gedaan?

- Taken kunnen beter verdeeld

- We werken samen, ieder op eigen niveau, om goede patientenzorg te geven. Natuurlijk doet een verpleegkundige hoger complexe zorg dan een niveau 3. Leerlingen moeten leren om zorg te geven op juiste wijze en op juiste niveau, maakt dan niet uit of je mbo og hbo geschoold ben ervoor.

- Geen -HBO- verpleegkundigen mogen een aantal zaken niet doen als het accorderen van zorgplannen yerwijl ze als kinderverpleegkundige zeker kijk hebben op het vaststellen van de juiste zorgbehoefte en zorgvragen bij deze patientencategorie

- Functies op de icu zijn op basis van functionaliteit: is zo’n functie nuttig? Dat is de basis. En er moet op worden gesolliciteerd, om motivatie, kennis, ervaring en geschiktheid te peilen: oudste van dienst, consultatief ic-verpleegkundige, beademingscoach, ECMO-coach, EBP-coach, etc.

- Iedereen neemt al deel aan werkgroepen, die bij hem/haar passen.

- Te weinig obstetrie vpk, weinig uitstroom uit de opleiding vd jonge garde (mbo/hbo) veel taken die ook door ander niveau gedaan kunnen worden.. Helpende/verzorgende/kraamzorg.. Dan o vpk vrijgespeeld voor steeds ziekere zwangere kraamvrouw en neonaat

- Specialistisch verpleegkundigen zijn misschien best een aanvulling op sommige gebieden maar zeker niet altijd

- Is niet nodig en m.i. ook niet werkbaar in de praktijk
Wel lijkt me handig als er een nurse practitioner en en verpleegwetenschapper op de afdeling werken

- Niet haalbaar.

- Overbodig

- ik kan me voorstellen dat het handig is om op gespecialiseerde afdelingen wel seniorverpleegkundigen te hebben die overkoepelend staan en het overzicht hebben of speciale taken doen, maar op mijn eigen afdeling zie ik de meerwaarde van regieverpleegkundigen niet

- Op basis van gevolgde opleidingen mag je meer/andere handelingen verrichten en dat dat mag wat mij betreft ook beloond worden.

- Differentiatie is op alle terreinen verwerpelijk. Een patiënt (en ik spreek helaas uit eigen ervaring) hebben meer aan een hulpverlenende met een hart en niet met al die geleerde 'koppen', die meer tijd willen steken in verslagen en vastlegging. Iemand met een hart heeft oog voor de noden in en naast het bed.

- Je kan een basisverpleegkundige niet zomaar laten werken op bv seh, ic of ccu.
Daarvoor is aanvullende opleiding nodig, en aangezien dit niet een cursusje is maar een echte opleiding op hbo niveau, zou dat automatisch de functiedifferentiatie zijn. Gewoon, zoals het al tientallen jaren gaat.

- Op ic-niveau bent je al bezig met functiedifferentiatie. Van hoog complexe zorg tot onderdeel zijn van verschillende werkgroepen (als beademing, vim, voorbehouden handelingen, eind of life care etc). Wij nemen buiten kantooruren ook de functie voor CIV en SIT waar omdat dan geen intensivist in huis is.

- Bij ons zijn er mensen die veel meer kunnen dan andere en minder betaald krijgen
Geen diensten meer werken
Geen intensieve Care behandeling meer doen
Persoonlijk doe ik alle behandeling en ook aferese technisch zonder extra beloning

- Verschil duidelijk krijgen tussen functiedifferentiatie en specialisering, omdat daar onduidelijkheid in kan ontstaan.
Wij werken namelijk met IC en niet-IC verpleegkundigen.

- Functiedifferentiatie op gespecialiseerde afdelingen is naar mijn mening net zo hard nodig als op elke andere afdeling. Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn breder opgeleid, hebben competenties verworven als bijv. klinisch redeneren en kwaliteitsonderzoek, maar hier is geen structuur/tijd extra voor.
EBP, innovatie, leiderschap zijn competenties die niet veel verder ontwikkeld zijn dan op niet-gespecialiseerde afdelingen. Hier is dus een belangrijke slag te slaan.

 
 
22.

Is er vooraf bij de werknemers geïnventariseerd of er al dan niet behoefte was aan functiedifferentiatie (bv enquête) *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

2 (6.7%): ja

24 (80.0%): nee

4 (13.3%): weet ik niet

 
 
23.

Welke acties zijn ondernomen door werknemers om deze functiedifferentiatie tegen te houden? (denk aan VAR/ OR/ RvB) En had dit succes? *

 
 

Aantal deelnemers: 30

- In Lumc is flink actie gevoerd tegen de wet BIG II en de overgangsregeling. Bij Rob en VAR niet zoveel gehoor gekregen ; bij OR wel, maar die waren wel voorzichtig. Men is niet tegen functiedifferentiatie.

- Nvt

- Geen actie

- Geen idee

- Weet ik niet

- Weet ik niet

- Gesprekken intern , weinig resultaat

- OR en VAR

- Onder landelijke druk is een en ander on hold gezet en teruggedraaid meen ik

- Geen. Organisch gegroeid. Wie wil solliciteert, wie niet wil doet dat niet. Salaris blijft gelijk.

- Geen, zover ik weet.

- Weet ik niet

- ?

- Ik werk nu op het lab, daar net een functionele reorganisatie achter de rug. Ook onder analisten en laboranten speelt dit, zij het minder in het nieuws. Daar nu differentiatie op bewezen competenties, niet op diploma’s. Heel traject met OR, vakbond en RvB doorlopen. Merendeel is hier heel tevreden uitgekomen.

- Nvt

- Geen acties gepland

- Naar mijn weten zijn er door de werknemers geen actie ondernomen

- Weet ik niet

- Niet bekend

- protestacties in het ziekenhuis, gesprekken met RvB door var/or.

- Bij discussie in de dagstart werd dit niet in de verslaglegging naar iedereen gecommuniceerd evenmin als CAO perikelen. Dit werd als negatief bestempeld.

- OR dacht ik

- helemaal niets.

- Geen

- weet ik niet

- Nvt

- Allemaal geïnformeerd maar tot nu toe zonder succes. Wij zijn net een comité aan het oprichten en verzamelen gegevens ook uit ander instellingen.

- Onbekend

- Vanaf onze afdeling geen actie, behalve steun en bijdragen aan actiegroep BIG II in de overgang.

- Voor zover ik weet zijn er geen acties ondernomen.
In eerste instantie was er op de proeftuin-afdelingen wel wat angst onder verpleegkundigen wat de veranderingen teweeg zouden brengen, maar al vrij snel na de start werden de veranderingen als heel positief ervaren.

 
 
24.

Wordt er momenteel geluisterd naar de werknemers *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

8 (26.7%): ja

4 (13.3%): nee

11 (36.7%): weet ik niet

7 (23.3%): Ander

Antwoord(en) van het extra veld:

- maar of ze er iets mee doen is heel erg de vraag.
- Er wordt niet gevraagd naar de mening van de medewerkers
- Dat is mijn idee tenminste als ik teamleidster hoor
- Uitwerking proeftuinen
- Nog niet voldoende
- via arbo functionaris hoor ik dat het umc ip vindt dat je een MBO of HBO verpleegkundige niet dezelfde taken kan geven
- Men staat er voor open naar wordt lang niet altijd iets mee gedaan, tenzij je met een grote mond door dramt. Dan gaat men nog wel eens overstag.
 
 
25.

Zijn er handelingen die je niet meer mag doen op basis van initieel diploma (mbo, inservice) welke je voorheen wel mocht doen? *

 
 

Aantal deelnemers: 30

- Nee.

- Nee

- Nee

- Geen idee

- Bij mij niet

- nee

- Ik weet dat collega's in de wijk niet meer mogen indiceren

- Nee

- Zorgplannen opstellen en accorderen
Begeleiden van leerlingen mocht in eerste instantie ook niet meer...is momenteel wel weer mogelijk voorlopig

- Nee

- Nee, wamt geen doorgevoerde functiedifferentiatie op dit moment

- Vooralsnog niet

- Nog niet van toepassing bij ons

- Onder analisten op het lab wel, voor sommigen een heel bewuste keuze, een enkeling niet vrijwillig

- Nog niet

- Nee

- Nee

- Nee

- Nee

- nee

- Nee . Huidig beleid is dat je dezelfde taken houdt. Zowieso op ic 3x per jaar gesprek , jaarlijks dus evaluatie functioneren en take teamoudste ja of nee , coordinator , senior (aandachtsgebieden , implementatie etc. )

- Niet dat ik weet

- ja, ik mag geen reizigersadvisering en ook geen soa-poli meer doen.

- Nee

- Volgens mij mag mijn echtgenote (inservice opgeleid en goed) alle handelingen nog steeds verrichten. Daar heeft ze veel (extra) studie voor gedaan, maar zij houdt hart voor haar werk.

- Nee

- nee, kan ook niet. Wij hebben alleen een hbov'er op ic!

- Neen

- Nee, ik doe nog alles als voorheen.

- Nee beslist niet.

 
 
26.

Zijn er opleidingen die je niet meer kunt volgen a.g.v. te laag initieel diploma welke je voorheen wel mocht volgen? *

 
 

Aantal deelnemers: 30

- Nee.

- Nee

- Ja, moest nu vanwege mijn inservice verleden eerst een prebachelor doen alvorens ik kon starten met de HBO verpleegkunde

- Nog niet duidelijk

- Er wordt gekeken naar je opleiding, evaring en functioneren. Niet alleen naar opleiding.

- Volgens mij niet. Voor zover ik weet, zijn wij een van de weinige ziekenhuizen waar ook MBO'ers hun VVK opleiding mogen halen.

- Nog niet gemerkt

- Nee

- Op dit moment niet ...al kun je als je naar vacatures kijkt voor een aantal opleidingen alleen met HBO terecht

- Geen idee.

- Nvt

- Niet dat ik weet

- Weet ik niet.. Nu nog niet van toepassing

- Nee

- Nog niet duidelijk

- Ja

- Nee

- Vooralsnog niet

- Nee

- nvt

- mogelijk wel . ik ga nu geen andere opleiding doen. Collega die jonger is is wel incompany haar HBOV gaan halen. zij wil graag verpleegkundig onderzoek doen en dat kan dus niet zonder HBOV en of wiskunde etc .

- Niet dat ik weet

- nee, ik kon ze gewoon volgen, werd alleen niet geregistreerd.

- Nee, post HBO opleidingen mocht al nooit. Ook nu niet met mijn BuurtzorgHBOV

- weet ik niet, mijn echtgenote heeft volgens mij nooit hinder ondervonden, dat zij niet HBOV of MBOV opgeleid is.

- Nee

- nee, vooralsnog niet.

- Blijkbaar wel

- Nee.

- Nee

 
 
27.

Zijn er HBO verpleegkundigen die gelijk na hun opleiding nu al een schaal hoger worden ingeschaald dan MBO en/of inservice verpleegkundigen? *

 
.png .pdf .xls .csv
 

Aantal deelnemers: 30

5 (16.7%): ja

11 (36.7%): nee

14 (46.7%): weet niet

 
 
28.

Kun je jouw visie geven m.b.t. de zorg in de toekomst

 
 

Aantal deelnemers: 24

- Op de afdeling vnl. 'handen aan het bed'. dus patientenzorg. Daarnaast zou het goed zijn als men zich ook bezig zou houden met de inhoud van die zorg. Dat kan een aparte groep zijn die zich daarmee bezig houdt of een speciale verpleegkundige op de afdeling, die inhoud en manier van werken bekijkt, doorneemt en evalueert en voorstellen doet.

- Laat iedereen doen waar hij goed in is en niet alleen op opleidingsniveua beoordelen. Het gaat om functie inhoud en zwaarte

- Als en indien men wil functiedifferentiëren zou dat op basis van competentieprofielen moeten gebeuren.
Het diplomagericht onderwijs is niet meer van deze tijd.

- Een opleiding tot verpleegkundige. ( Verpleegkundige die ook met doet met patiënten zorg aan bed) . Soort algemene opleiding. Hierna kan je groeien tot senior verpleegkundige ( visite lopen, medicijnen, overzicht afdeling, protocollen.) , of verder leren voor specialistische verpleegkundige. hiernaast een lagere opleiding (mbo) , opleiding voor puur patiënt gerelateerde zorg in ziekenhuis. Meer mogen dan een ziekenverzorgende, maar niet alle verantwoordelijkheid van een verpleegkundige.

- Laat de inservice opgeleiden op natuurlijke wijze "sterven ". Laat mbo en hbo samen opstarten zodat ze elkaar aanvullen
Geef hbo extra taken ter stimulering

- Iedereen doet dat waar men goed in is en plezier in het werk van houdt. Er is collegiaal overleg mogelijk bij twijfel, dus bij collega die ook er goed in is.

- Het is belangrijk dat de juiste mensen met de juiste ambities en competenties de mogelijkheid krijgen de beste zorg te leveren op de plek waar ze kunnen floreren.
De zorg wordt steeds dynamischer en zal op verschillende manieren geleverd moeten worden passend bij patiënt en omgeving. En daar zullen gemotiveerde capabele verpleegkundigen voor nodig zijn met kennis en vaardigheden die daarbij passen

- Kwaliteit en veiligheid zijn in het geding. Nu crisis, straks een ramp als de marktwerking niet verdwijnt.

- Laat iedereen doen waar hij/zij goed in is

- Zorgzwaarte steeds belangrijker als maatstaf.. Niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. Minder opgeleidde vpk.. Kijken naar organisatie van zorg.. Niet door hbo / mbo te differentiëren, maar vooral de additionele taken elders onder te brengen (bijv administratie).

- Ik denk dat er een betere samenwerking moet komen tussen alle velden in de zorg; er moeten betere bruggen komen tussen 1e en 2e lijn.
Ook denk ik dat de kleinere zkh steeds meer alleen “basis” zorg gaan leveren en specialistische en minder voorkomende zorg gecentreerd gaat worden, waardoor de kwaliteit ook gewaarborgd kan blijven.
Verder gaat het verzorgingshuis terugkomen in meer kleinschalige woongroepen.
Uit ervaring weet ik dat (hier in Brabant tenminste) het niet altijd een zegen is om zolang mogelijk thuis te wonen. Ook zijn er daardoor meer bewegingen gekomen en zien mensen soms 6 verschillende gezichten per dag. Of moeten ze lang wachten op bv toilet. Ja, idd, langer dan wanneer ze in een verzorgingshuis hadden gewoond, nu moet er iemand soms 10 km rijden om er te komen, zeker in minder druk bevolkt gebied. En mensen vereenzamen wanneer ze alleen achteraf wonen.
De druk op mantelzorg zal toenemen totdat niet meer verantwoord is; de gemiddelde mantelzorger heeft zelf een baan en een gezin. Dit weet ik uit persoonlijke ervaring.

- Minder invloed van zorgverzekeraars.
Beoordelen op kennis, talent en ervaring, dus per persoon bekijken. Een diploma zegt lang niet alles over geschiktheid!

- Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden door een betere salariëring.

Wees zuinig op de werknemers die nu in de zorg werken en probeer ze te behouden i. p. v weg te jagen door onnodige bureaucratie en b.v. de functiedifferentiatie.

Nieuwe werknemers werven b.v. zij-instromers en herintreders.
Opleidingen in de zorg meer promoten op middelbare scholen

- Verpleegkundigen groeien met hun vak mee. Je bent niet stil blijven staan na het behalen van initiële beroepsopleiding.

- Ik maak me ernstig ,orgen over de huidige gang van zaken.

- wat ik signaleer is dat de mensen steeds zieker worden en dat er om die reden meer van de verpleegkundigen gevraagd wordt (gaat worden). ik kan me voorstellen dat de mensen die nu net klaar zijn maar wel de sticker regieverpleegkundigen zouden krijgen bij lange na niet in staat zijn om te overzien wat er zoal nodig zou kunnen zijn voor die patiëntencategorie. persoonlijk hoop ik mijn tijd vol te kunnen maken en de mensen de zorg te blijven geven op een manier die bij mij past en waar ik me goed bij voel.

- Meer accent en tijd voor patiëntgerichtheid / contact t.o.v. de huidige focus op organisatie/ zakelijkheid/geld, dbc's, pricvacy en regelgeving en verantwoording. De verhouding moet weer beter in balans.

- Er mag best wel een functiedifferentiatie plaatsvinden, maar dan geleidelijk en gefundeerd.

- De zorg in de toekomst is niet gebaat bij al die woordgeleerden. De zorg in de toekomst moet het hebben van een stuk liefde voor het vak, liefde voor diegenen, die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.

- Niet teveel veranderen. Zoals het nu loopt gaat het prima. De onrust die wordt veroorzaakt door de altijd maar weer veranderingen, werkt alleen maar averechts.
Probeer mensen te krijgen ipv ze weg te jagen.

- Ik ga me wel zorgen maken. Ten eerste blijven hbov'ers niet al te lang aan bed staan, dus de ervaring verdwijnt langzaam maar zeker.
Dan worden wij van ic vaak ingeroepen om op de zorgafdelingen te gaan helpen omdat de jongere vpk het werk niet gedaan krijgen. Zij werken meer achter de computer dan met de patiënten zelf. Hierdoor gaat veel informatie verloren omdat de directe contact met die patiënten verdwijnt.

- Klinisch redeneren doe je aan bed en niet op papier
De kwaliteit van zorg gaat niet voor uit op papier
De basis opleiding moet beter
Persoonlijk vind ik dat de basis opleiding onvoldoende
Goede auteurs slagen maar begrijpen vaak niet wat ze schrijven in de praktijk
Examen dat is een duidelijke Benchmarker voor niveau.
Opleiding kijk niet meer naar functioneren aan bed.
Gemiste kans

- Als er nog zorg in de toekomst zal zijn, zal er ook dan een tekort aan verpleegkundigen zijn, omdat dat beroep dan nog steeds niet voldoende (financieel) gewaardeerd wordt en ook -mede daardoor- onvoldoende aantrekkingskracht zal hebben.
Verpleegkundige basiszorg en specialistische verpleegkundige zorg zal er nog minimaal zijn door personeelskrspte.

- De verpleegkundige zorg heeft behoefte aan innovatie, aan overstijgend denken om patienten met meerdere complexe aandoeningen tegelijkertijd de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. De zorg moet over muren heen en tussen de eilandjes van specialisaties door.
Ontwikkelingen in bijv. e-health kunnen hierbij bijv. een belangrijke rol spelen. Het is zo nodig dat verpleegkundigen er tijd voor hebben en de mogelijkheden krijgen aangereikt om zelf onderzoek te doen naar wat patienten nodig hebben nu en in de toekomst.
De hoge uitstroom onder jonge HBO-verpleegkundigen baart me zorgen, als hier meer uitdaging geboden wordt kunnen we hen mogelijk behouden voor de verpleegkundige zorg.

 
 
29.

Ruimte voor opmerkingen

 
 

Aantal deelnemers: 4

- Niet bemoeien met de huidige mensen die in de zorg werken, alleen naar de toekomst kijken. Tuurlijk moet er verschil zijn tussen hbo en mbo, het Is niet voor niks twee niveaus, maar je kan niet de huidige mensen die jaren hun werk doen in eens een lagere functie geven.

- Focus niet te op het HBO, denk aan andere niveaus zoals helpenden .

- Niet alle vragen zijn van toepassing in de ambulance wereld

- Opleiding terug naar de klas, anatomie en fysiologie door artsen gegeven.
Verpleegkundigen vaardigheden door verpleegkundige
Pathologie door artsen
Farmacologie door apotheker
Deze mensen hebben diepgang en kunnen het!
Schoenmaker blijf bij u leest