Gratis enquêtetool voor leden van "Tilburg University" en andere universiteiten.
Open nu een gratis account!

Een empirische studie naar de relatie tussen gezinsrelaties en internaliserend problematiek bij personen met en zonder een autismespectrum stoornis; een retrospectief onderzoek.
0 %
Dit onderzoek gaat over de invloed van gezinsrelaties in de kindertijd op klachten die personen in de volwassenheid kunnen ervaren (klachten zoals een depressieve stemming, angst en somatische klachten). Er wordt in dit onderzoek gekeken naar het verschil van het bovengenoemde verband tussen personen met en zonder autisme. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de kwetsbaarheden zodat hier in de toekomst meer aandacht aan besteed kan worden.

Wat is uw geboortedatum? ( jaar / maand / dag) *

Wat is uw geslacht? *

Heeft u de diagnose autisme spectrum stoornis?