Gratis enquêtetool voor leden van "Karel De Grote Hogeschool" en andere universiteiten.
Open nu een gratis account!

Ouderraad De Klinker - Schooljaar 2019-2020
0 %
Betrokkenheid
Beste ouders,

Als ouderraad vragen wij graag een paar minuten van jullie tijd om een aantal vragen te beantwoorden. Om de paar jaar houden we een enquête om de vinger aan de pols te houden. We weten graag wat er leeft om ook jullie goed gevoel, dromen en/of bezorgdheden uit te dragen naar de school en de andere ouders.
In het eerste deel van de enquête bevragen we je over de communicatie van en met de school en het gevoel van betrokkenheid bij De Klinker. Andere thema's komen later aan bod, als de corona-maatregelen niet meer zo'n inhakken op het dagelijkse schoolgebeuren.
Maar voor het geval De Klinker in de toekomst weer verplicht wordt de lessen op school tijdelijk te staken, stellen we jullie in het tweede deel van de enquête ook graag een aantal vragen over hoe jullie en jullie kinderen het afstandsonderwijs van de afgelopen maanden hebben ervaren.

Duid aan hoe sterk u het eens bent met deze uitspraken.

helemaal akkoord eerder akkoord eerder niet akkoord helemaal niet akkoord geen mening niet van toepassing