Valkeniersbeding anno 2018
0 %
Zijn jullie een nieuw samengesteld gezin? Dan vraag ik graag 5 minuutjes van uw tijd! Mijn naam is Pauline Provost en ik zit in mijn derde bachelor rechtspraktijk aan Hogent. Deze enquête is een onderdeel van mijn onderzoek naar de bekendheid van het Valkeniersbeding anno 2018.

Het Valkeniersbeding is een clausule die wordt opgenomen in een huwelijkscontract en regelt de erfrechten van de echtgenoten in elkaars nalatenschappen. Deze clausule kan enkel opgenomen worden bij nieuw samengestelde gezinnen, waar ten minste één van de aanstaande echtgenoten kinderen uit een voorgaande relatie heeft.

Alvast bedankt!