Op peil blijven
0 %
Voor boomkwekers is de voldoende goed gietwater van belang. Daarnaast is het belangrijk dat wateroverlast wordt voorkomen. Door klimaatverandering wordt dit een steeds grotere uitdaging.

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop overlegt regelmatig met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het waterschap is verantwoordelijk voor schoon water en droge voeten, maar als sector hebben we zelf ook een verantwoording. U kunt zelf ook maatregelen nemen om het risico op wateroverlast en watertekorten op uw bedrijf te verminderen.

Wij vragen u deze vragenlijst te doorlopen. Dit kost u circa 5 tot 10 minuten. U krijgt hiermee tips om problemen met wateroverlast of watertekorten op uw bedrijf te voorkomen. Hartelijk dank voor uw medewerking.