Informatieavond 70LUX
0 %
U heeft dinsdag 18 juni jl. de informatieavond van het project 70LUX in Zoetermeer bezocht. Wij stellen graag kort wat vragen om te vernemen wat u van de informatiebijeenkomst vond. Dit neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag, wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Hoe bent u betrokken bij het plan? Ik ben: *

Wat vindt u in het algemeen van het plan/ontwerp 70LUX? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wat vond u in het algemeen van deze avond? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft u op de informatieavond de gewenste informatie ontvangen? *

Wat heeft u gemist?

Wat vond u van de inhoud van dit plenaire gedeelte voor wat betreft het gemeentelijke gedeelte (wethouder Paalvast)? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wat vond u van de inhoud van dit plenaire gedeelte voor wat betreft het gedeelte waarin Jakko Dekker van De Maese Woningen het plan heeft toegelicht? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft u in dit gedeelte van de avond de gewenste informatie ontvangen? *

Wat heeft u gemist?

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het project? *

Wij zijn voornemens om tweemaandelijks de ontwikkelingen binnen het plan toe te lichten en te bespreken in een klankbordgroep. Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep? (alleen voor omwonenden)

Heeft u tot slot nog opmerkingen?