Aanmelden Adaptatie Atelier
0 %
Aanmelden Adaptatie Atelier
Beste geïnteresseerde in het Adaptatie Atelier,

Fijn dat u belangstelling hebt voor het Adaptatie Atelier.

Met dit aanmeldformulier willen we graag een aantal zaken rond de aanmelding voor het Adaptatie Atelier inventariseren. Het gaat om:
1) Enkele contactgegevens,
2) Uw gewenste rol binnen het Adaptatie Atelier,
3) Facturatie-informatie,
4) Enkele AVG-gerelateerde vragen.

Meer informatie vindt u hier: https://nextgreen.nl/adaptatie-atelier-samen-kom-je-verder/

Hartelijk dank alvast voor uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Anne-Marie Bor (06-12634071) en Carleen Mesters (06-21508914),
Procesbegeleiders Adaptatie Atelier
Enquête maken © EnquetesMaken.com