Onderzoek naar functiedifferentiatie
0 %
Onderzoek naar verpleegkundige functiedifferentiatie binnen verschillende instellingen
1.

Leeftijd: *

2.

Middelbare School Opleiding: (meerdere antwoorden mogelijk) *

3.

Verpleegkundige Basis-opleiding: (meerdere antwoorden mogelijk) *

4.

Ben je intramuraal of extramuraal werkzaam *

5.

Naam instelling: (als je ZZP-er bent kun je dat invullen)

6.

Verpleegkundige vervolgopleidingen + jaar behaald diploma

7.

Op welke afdeling werk je *

8.

Zijn er binnen jouw instelling proeftuinen geweest *

9.

Wat zijn jouw ervaringen binnen deze proeftuinen

10.

Kun je vraag 9 toelichten

11.

Zijn de verslagen m.b.t. de proeftuinen inzichtelijk voor de werknemers

12.

Was er ruimte voor op- en aanmerkingen door de werknemers en zo ja, wat werd daarmee gedaan

13.

Is jouw instelling/ ziekenhuis bezig met functiedifferentiatie *

14.

Zo ja, wordt de term “regieverpleegkundige’ hierbij gebruikt *

15.

Zo ja, vindt er onderscheid plaats op basis van initiële opleiding? (MBO/ HBO/ Inservice) *

16.

Zo niet, hoe dan wel:

17.

Ben je vóór functiedifferentieatie alleen op basis van MBO/HBO/Inservice? (ofwel initiële opleiding) *

18.

Ben je een voorstander van functiedifferentiatie? *

19.

Zo ja, op basis waarvan?

20.

Vind jij functiedifferentiatie nodig op een gespecialiseerde afdeling? *

21.

Wat is jouw visie t.a.v. functiedifferentiatie binnen jouw afdeling

22.

Is er vooraf bij de werknemers geïnventariseerd of er al dan niet behoefte was aan functiedifferentiatie (bv enquête) *

23.

Welke acties zijn ondernomen door werknemers om deze functiedifferentiatie tegen te houden? (denk aan VAR/ OR/ RvB) En had dit succes? *

24.

Wordt er momenteel geluisterd naar de werknemers *

25.

Zijn er handelingen die je niet meer mag doen op basis van initieel diploma (mbo, inservice) welke je voorheen wel mocht doen? *

26.

Zijn er opleidingen die je niet meer kunt volgen a.g.v. te laag initieel diploma welke je voorheen wel mocht volgen? *

27.

Zijn er HBO verpleegkundigen die gelijk na hun opleiding nu al een schaal hoger worden ingeschaald dan MBO en/of inservice verpleegkundigen? *

28.

Kun je jouw visie geven m.b.t. de zorg in de toekomst

29.

Ruimte voor opmerkingen