INSTRUMENT VOOR EVALUATIE VAN SOCIAAL KAPITAAL, CONCURRENTIEFUNCTIES EN DE INNOVATIE IN NEDERLANDSE MKB NETWERKEN
0 %
De resultaten van deze vragenlijst worden gebruikt in mijn afstudeerscriptie master BPMIT aan de Open Universiteit.
Het doel van deze vragenlijst is om het sociaal kapitaal, de factoren voor concurrentievermogen en innovatie binnen het NETWERK te meten. Daarom is uw mening en deelname essentieel. Antwoord volgens de realiteit van het NETWERK.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Jouw mening is wat er echt toe doet. De individuele antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Gebruik de 5-puntsschaal om de vragen van blokken A, B en C te beantwoorden.

Uw naam *

De naam van het bedrijf *

Branche *

Uw functie/rol *

Aantal werknemers *

Soort netwerk (facebook, twitter, vakgroep, meetup, ....) *

1 - totaal oneens 2 - oneens 3 - gedeeltelijk mee eens / gedeeltelijk mee oneens 4 - mee eens 5 - totaal mee eens
BLOK A - SOCIAAL KAPITAAL

De meeste leden weten wat het doel van het NETWERK is en zijn het daarmee eens. *

De NETWERK-leden delen informatie altijd met anderen. *

Ik ben lid van het NETWERK omdat ik het eens ben met het doel waarvoor het is gemaakt. *

Er zijn geen obstakels voor communicatie tussen mijn bedrijf en de NETWERK-partners in de uitwisseling van professionele kennis. *

De overeenkomsten (smaken, overtuigingen, posities ...) tussen de deelnemers maken het NETWERK dynamisch. *

De acties van de overheid kunnen van invloed zijn op mijn bedrijf. *

Ook als ik het niet eens ben met de meeste andere leden van het NETWERK voel ik mij comfortabel om dat te bespreken. *

De meeste mensen van het NETWERK zijn betrouwbaar. *

De NETWERK-leden proberen altijd met elkaar samen te werken via ideeën, middelen, informatie, etc. *

Ik identificeer mezelf met de leden van het NETWERK. *

De verschillen tussen groepsmaatschappijen hebben geen invloed op het NETWERK. *

Persoonlijke en trainingsproblemen van mijn bedrijf worden vaak besproken via het NETWERK. *

Als ik hulp nodig heb, kan ik op andere leden van het NETWERK rekenen. *

Binnen het NETWERK denken en handelen de leden volgens de belangen van iedereen. *

De meeste leden van het NETWERK nemen deel aan de voorgestelde evenementen van het NETWERK (vergaderingen, beurzen, lezingen, uitstapjes, etc.). *

Binnen het NETWERK moet je je ervan bewust zijn dat niemand misbruik maakt van de situatie. *

Bij de formele activiteiten van het NETWERK, heb ik het gevoel dat ik deel uitmaak van een groep. *

Hoe meer verschillende ideeën er bestaan binnen het NETWERK, hoe beter het wordt. *

Ik wissel vertrouwelijke informatie uit met de NETWERK-partners. *

Binnen het NETWERK zijn er mogelijkheden voor de uitwisseling van informatie. *

Ik beschouw de NETWERK-leden als mijn vrienden. *

Het NETWERK heeft een hiërarchische structuur (president, directeurs, medewerkers of andere posities. *

Als ik informatie nodig heb om een beslissing te nemen, weet ik waar ik die informatie kan vinden binnen het NETWERK. *

Het NETWERK heeft betrekking op andere entiteiten, met andere bedrijfsverenigingen, vakbonden, overheidsinstellingen, universiteiten, etc. *

Ik heb minstens één keer per week contact met leden van het NETWERK. *

Het NETWERK organiseert collectieve activiteiten met onze partners: trainingen, beurzen en evenementen in de lokale samenleving. *

In het algemeen is er collectieve synergie en samenwerking tussen NETWERK-partners. *

BLOK B - FACTOREN CONCURRENTIEFUNCTIES

Vaak verslaan we onze concurrenten op de markt. *

De meeste leden van het NETWERK hebben de capaciteiten om leider te zijn. *

Als er een conflict is tussen de leden van het NETWERK, stel ik voor om te bemiddelen. *

Binnen het NETWERK zijn er veschillende soorten vaardigheden, zoals technische expertise, management en sociaal. *

Ik voel me gemotiveerd om deel te nemen aan het NETWERK. *

Mijn bedrijf heeft waardevolle contacten opgedaan met deelname aan het NETWERK. *

Het NETWERK is erg belangrijk voor de continuïteit van mijn bedrijf. *

Wanneer er een probleem is binnen het NETWERK, werken de leden samen om het probleem op te lossen. *

NETWERK-activiteiten zijn afgestemd op het hoofddoel. *

De leden zijn verantwoordelijk voor het creëren van nieuwe zakelijke kansen voor het NETWERK. *

De NERWERK-leden worden aangemoedigd om veranderingsideeën voor te stellen. *

Als er een probleem is in het bedrijf van een van de deelnemers van het NETWERK, werken anderen met hem samen om het op te lossen. *

Het NETWERK respecteert ieders mening. *

Mijn bedrijf was in staat om producten en diensten van hogere kwaliteit aan klanten te leveren na deelname aan het NETWERK. *

De vorming van de zakelijke alliantie draagt bij aan mijn bedrijf om sneller te reageren op marktbehoeften. *

Het NETWERK promoot evenementen die verband houden met de producten en diensten van de leden. *

In het algemeen is mijn bedrijf meer concurrerend geworden toen het lid werd van het NETWERK.

BLOK C - BUITEN HET NETWERK

Ik heb ook contacten met mensen buiten het NETWERK. *

Contacten buiten het NETWERK zijn verantwoordelijk voor het creeëren van nieuwe zakelijke kansen voor mijn bedrijf. *

Mensen buiten het NETWERK moedig ik aan om veranderingsideeën voor te stellen. *

Als er een probleem is in mijn bedrijf werk ik met mensen buiten het NETWERK samen om het op te lossen. *

Mijn bedrijf was in staat producten en/of diensten van hogere kwaliteit aan klanten te leveren na mijn contacten buiten het NETWERK. *

In het algemeen is mijn bedrijf meer concurrerend geworden door contacten buiten het NETWERK. *

BLOK D - INNOVATIE

Het doel van deze vragenlijst is om innovaties in uw bedrijf te evalueren. Daarom zijn uw samenwerking en deelname essentieel. Antwoord vervolgens wat er in de afgelopen 5 jaar in uw bedrijf is gebeurd. De individuele antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Gebruik onderstaande 12-puntsschaal om de vragen te beantwoorden, waarbij uw antwoord ja is ..

1 - Mijn eigen oordeel
2 - Klanten
3 - Leveranciers
4 - Familie en nauwe vrienden
5 - Partners / Medewerkers
6 - Concurrenten'
7 - NETWERK-partners of via evenementen georganiseerd door het NETWERK
8 - Partners van andere verenigingen / netwerken
9 - Beurzen en tentoonstellingen
10 - Overheidsinstellingen
11 - Universiteiten
12 - Media (televisie, kanten, internet)

Mijn bedrijf heeft wijzigingen aangebracht in de componenten van het product. *

Mijn bedrijf heeft wijzigingen aangebracht in het ontwerp van de producten. *

Mijn bedrijf heeft wijzigingen aangebracht in het versterken van klantenservice. *

Mijn bedrijf introduceerde nieuwe soorten diensten. *

Mijn bedrijf heeft productieprocessen verbeterd. *

Mijn bedrijf is begonnen met het gebruik van nieuwe uitrusting / nieuwe technologieën. *

Mijn bedrijf heeft nieuwe doelen veroverd bij de marketing van een product/dienst. *

Mijn bedrijf heeft een nieuw marktsegment gewonnen. *

Mijn bedrijf is begonnen met het gebruiken van nieuwe grondstoffen. *

Mijn bedrijf zocht naar nieuwe grondstoffen, materialen, bronnen. *

Mijn bedrijf presenteerde een nieuw productiebeheersysteem. *

We zijn een kwaliteitscontrole in de productie gaan gebruiken. *

We hebben het besluitvormingsproces vereenvoudigd. *

Het bedrijf introduceerde nieuwe manieren om human resources te ontwikkelen en op te leiden. *

BLOK E - Absorptive Capacity

Het doel van deze vragenlijst is om het vermogen om nieuwe kennis in uw bedrijf op te nemen. Daarom zijn uw samenwerking en deelname essentieel. Antwoord vervolgens wat er in de afgelopen 5 jaar in uw bedrijf is gebeurd. De individuele antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Gebruik onderstaande 5-puntsschaal om de vragen te beantwoorden, waarbij uw antwoord ja is ..

Het zoeken naar relevante informatie over onze industrie is een dagelijkse zaak in ons bedrijf.

Ons management motiveert de medewerkers om informatiebronnen in onze branche te gebruiken.

Ons management verwacht dat de werknemers omgaan met informatie uit onze branche.

In ons bedrijf worden ideeën en concepten over verschillende afdelingen gecommuniceerd.

Ons management legt de nadruk op afdelingsoverschrijdende ondersteuning om problemen op te lossen.

In ons bedrijf is er een snelle informatiestroom, bijvoorbeeld als een bedrijfseenheid belangrijke informatie verkrijgt, communiceert deze informatie onmiddellijk naar alle bedrijfseenheden of afdelingen.

Ons management vereist periodieke afdelingsoverschrijdende vergaderingen om nieuwe ontwikkelingen, problemen en archievements uit te wisselen.

Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om verzamelde kennis te structureren en te gebruiken.

Onze medewerkers zijn gewend nieuwe kennis op te nemen en voor te bereiden op verdere doeleinden om deze beschikbaar te maken.

Onze medewerkers koppelen bestaande kennis succesvol aan nieuwe inzichten.

Onze medewerkers zijn in staat om nieuwe kennis toe te passen in hun dagelijkse werk.

Ons management ondersteunt de ontwikkeling van prototypen.

Ons bedrijf heroverweegt regelmatig technologieën en past deze aan in overeenstemming met nieuwe kennis.

Ons bedrijf heeft het vermogen om effectiever te werken door nieuwe technologieën toe te passen.

Mijn hartelijke dank voor het invullen van deze vragenlijst.