Bewonersenquête woonbehoefteonderzoek Haaksbergen
0 %
Woononderzoek Gemeente Haaksbergen

Fijn dat u meedoet aan deze enquête. Er zijn in totaal negen hoofdvragen met enkele deelvragen.

De resultaten geven ons inzicht in de woningbehoefte van onze inwoners. Dit nemen we mee in de ontwikkeling van nieuw woonbeleid in Haaksbergen. We verzoeken u de vragen zo realistisch mogelijk in te vullen en uit te gaan van uw huidige (financiële) mogelijkheden. Alle gegevens verwerken we anoniem en met de informatie gaan we vertrouwelijk om. Het kost u circa 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.