BVL MEDEWERKERSDAG SCHOLENWERKING - 24/09/2024
0 %
De BVL Medewerkersdag op dinsdag 24 september staat in het teken van 'Scholenwerking'. We willen jullie vooral inspireren en ervoor zorgen dat je met praktische, concrete tips en hulpmiddelen naar huis gaat. Daarom vragen wij deze korte vragenlijst in te vullen. De antwoorden op deze vragen zijn voor ons essentieel om een programma uit te werken op maat van jullie wensen.

Op welke manier ben jij betrokken bij de scholenwerking in jouw bib? *

Zijn er in jouw gemeente/stad basisscholen? *

Heb jij een aanbod voor basisscholen? *

Gebruik je hiervoor methodieken of draaiboeken die je met collega’s van andere bibliotheken kan delen? *

Zijn er in jouw gemeente/stad secundaire scholen? *

Heb je een specifiek aanbod voor secundaire scholen? *

Gebruik je hiervoor methodieken of draaiboeken die je met collega's van andere bibliotheken kan delen? *

Hebben jullie een aanbod voor specifieke doelgroepen (anderstaligen, bijzonder onderwijs, …)? *

Gebruik je hiervoor methodieken of draaiboeken die je met collega’s van andere bibliotheken kan delen? *

Heb je ervaring met het maken van tentoonstellingen? *

Heb je op dit moment een aanbod voor collega’s (expo op tournee)? *

Maak jij al gebruik van volgende platformen om je aanbod bekend te maken of lesmappen te delen? *

Welke thema’s wil je graag behandeld zien? Je kan tijdens de Medewerkersdag deelnemen aan 2 thematafels. Kies uit deze lijst jouw voorkeur (1 en 2 zijn jouw favoriete keuze - 3,4,5,6,7 reservekeuzes) De meest gekozen thema’s werken wij voor jullie uit. *

N.v.t.

Vul in *

Enquête maken © EnquetesMaken.com