MasterSport in Nederland
0 %
Beste Mastersporter (iedere sporter van 30 jaar en ouder),

Wij houden een onafhankelijk onderzoek onder de mastersporters. Wij willen erachter komen wat jullie drijft en hoe u uw sport ervaart en nog veel meer. Er zijn nauwelijks gegevens bekend over de Mastersport in Nederland. In het najaar hebben wij een onderzoek verricht onder sportbonden en daar bleek dat Masters maar beperkt aandacht krijgen. Dit willen wij verbeteren omdat de Masters daartoe gewoon recht op hebben als actieve sporter. Goed voorbeeld doet immers volgen. Met dit onderzoek willen wij de sportbeleidsmakers overtuigen van de noodzaak voor meer aandacht, erkenning, waardering en facilitering van de Mastersport in Nederland. Doet u mee? Vul dan de enquete in. Het zijn zo'n dertig vragen en het kost u slechts ca 8-12 minuten. Indien u een vraag niet kan/wilt invullen, is dat mogelijk op twee vragen na (leeftijd en m/v).

Kent u andere Master Sporters, stuur dan het linkje van dit onderzoek aan hen door!


Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

MasterSport Nederland
Enquête maken © EnquetesMaken.com