Gratis enquêtetool voor leden van "Radboud University of Nijmegen" en andere universiteiten.
Open nu een gratis account!

Onderzoek naar autisme bij mannen en vrouwen
0 %
Deze enquête is bedoeld voor iedereen met autisme. Als je niet gediagnosticeerd bent met autisme, willen we je bedanken voor je behulpzaamheid en je interesse, maar hoef je deze enquête niet in te vullen.

Wij zijn drie tweedejaars geneeskundestudenten en wij doen dit jaar onderzoek naar typische vrouwelijke kenmerken van autisme (Autisme Spectrum Stoornis, ook wel ASS genoemd). Vrouwen worden waarschijnlijk minder vaak gediagnosticeerd met ASS dan dat het daadwerkelijk bij hen voorkomt. Dit komt doordat ASS bij vrouwen veel moeilijker te diagnosticeren is, omdat zij minder duidelijke kenmerken hebben dan mannen. Omdat iedereen beoordeeld wordt volgens een bepaalde richtlijn die met name gefocust is op mannelijke kenmerken, wordt de diagnose bij vrouwen waarschijnlijk vaak gemist.

Het doel van ons onderzoek is om het stellen van de diagnose bij vrouwen gemakkelijker te maken. We doen dit door onderzoek te doen naar het verschil in symptomen tussen mannen en vrouwen en zo typisch vrouwelijke symptomen te bepalen, zodat we een aanbeveling kunnen doen om de eerder genoemde richtlijn aan te passen.

We willen u vragen deze enquête in te vullen als u ASS heeft. U zou ons hier enorm mee helpen! Met het invullen bent u ongeveer 15 minuten bezig. De enquête bestaat uit een categorie met algemene vragen, een categorie met sociale- en communicatievragen en een categorie met vragen over uw doen en laten.

Door mee te doen aan deze enquête gaat u ermee akkoord dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Uw gegevens zullen hierbij volledig geanonimiseerd worden.