Inventarisatie ondersteuning bij ontwikkelgesprekken
0 %
In deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is het kunnen aantrekken en behouden van personeel belangrijker dan ooit. Een goed salaris alleen is niet meer genoeg. Medewerkers willen zich kunnen blijven ontwikkelen. De traditionele cyclus van functioneren en beoordelen maakt plaats voor ontwikkelgesprekken met:

1) Focus op sterke punten;
2) Meer verantwoordelijkheid bij medewerkers bij het formuleren van de doelstellingen;
3) Continue dialogen over prestaties, ontwikkelingen en thema’s;
4) Meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers voor de eigen prestaties en ontwikkeling;
5) Dienend leiderschap.

Dit vergt natuurlijk wel wat van u en uw organisatie. Novak HRM wil hierbij ondersteunen en heeft uw opinie nodig over de behoefte aan ondersteuning hierbij. Wij willen u als gewaardeerde klant namelijk optimaal kunnen bedienen.

Als Novak HRM overwegen wij te investeren in een platform als Learned.io. Dit platform biedt de mogelijkheid om u zoveel mogelijk te ontzorgen bij de ontwikkelgesprekken. Er wordt gewerkt met templates voor de gesprekken die kantoorspecifiek gemaakt kunnen worden, het werkt zeer gebruikersvriendelijk, als Novak kunnen wij zorgen voor functieprofielen met bijbehorende ‘skills’ die passen bij uw kantoor. Ook kunnen wij ondersteunen bij het meer kantoorspecifiek maken en het voeren van de ontwikkelgesprekken. Wij hebben hiertoe de volgende korte vragen aan u:

Heeft u interesse in ondersteuning bij de ontwikkelgesprekken en zo ja, welke ondersteuning zoekt u hierbij? *

Zou u gebruik willen maken van het platform, ook als daar jaarlijkse kosten aan zijn verbonden? Bijvoorbeeld als dit € 6 per medewerker per maand zou kosten en de implementatiekosten eenmalig € 750,- zijn (de helft van normaal)? *

Zou u gebruik willen maken van de (HR) ondersteuning bij het kantoorspecifiek maken en het voeren van de ontwikkelgesprekken. Bijvoorbeeld als dit € 500,- per jaar zou kosten? *

Zou u gebruik willen maken van een kosteloze presentatie door Learned.io en heeft u dan voorkeur voor een fysieke of een virtuele presentatie? *

Enquête maken © EnquetesMaken.com