Woon- en woningbehoefteonderzoek woningzoekende Zuidwestwonen
0 %
Hartelijk dank dat u mee wil doen aan onze enquête.

Huurt u nu al een woning bij l'escaut of Zeeuwland? Dan bent u via een e-mail of brief al uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. We verzoeken u dan om de volgende link te gebruiken: www.enquetesmaken.com/s/woningbehoefte. U kunt dit venster sluiten.

Bent u momenteel op zoek naar een woning in Vlissingen en woont u nog niet in een woning van l 'escaut of Zeeuwland? Dan kunt u verder gaan met het invullen van deze enquête.

De resultaten geven l’escaut en Zeeuwland inzicht in de woningbehoefte. Uw antwoorden worden door bureau Stec Groep anoniem verwerkt en met de informatie gaan we vertrouwelijk om. Alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor geeft (aan het einde van de enquête) kunnen we u na afloop van de enquête benaderen voor toelichting. Uw individuele antwoorden zullen niet herleidbaar zijn in de rapportage. Het kost u circa 5 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Wilt u de enquête halverwege op een later moment afronden? Noteer dan de code die u rechtsbovenaan op de enquêtepagina ziet en vul deze op een later moment weer in om verder te gaan.