Remonstranten Rotterdam enquete 2023
0 %
Pagina 1
De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam is nieuwsgierig naar gedachten en wensen die leven bij de leden en de vrienden. Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande vragen te beantwoorden? Door uw antwoorden hoopt de kerkenraad een beter idee te krijgen over wat er leeft bij onze leden en vrienden.
Met deze enquête willen we dat peilen.

Als we de reacties hebben, zullen we een aparte bijeenkomst uitschrijven, waarin we met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Natuurlijk zullen we niet alles kunnen uitvoeren wat voorgesteld wordt, maar het helpt ons wel verder en we zijn blij met uw openhartige antwoorden!

Houd u er rekening mee, dat alle vragen beantwoord moeten worden. Zo zit het programma in elkaar.
Enquête maken © EnquetesMaken.com